Giẻ lau các loại

Giẻ lau màu bé + can (7 x 10) - Vải đông xuân cotton
Giẻ lau màu bé + can (7 x 10) - Vải đông...
Giẻ lau màu nhỡ + can (15 x 25) - Vải đông xuân cotton
Giẻ lau màu nhỡ + can (15 x 25) - Vải đô...
Giẻ lau màu nhỏ (15 x 20) - Vải đông xuân cotton
Giẻ lau màu nhỏ (15 x 20) - Vải đông xuâ...
Giẻ lau màu to (20 x 30) - Vải đông xuân cotton
Giẻ lau màu to (20 x 30) - Vải đông xuân...
Giẻ lau cotton trắng + can loại nhỏ
Giẻ lau cotton trắng + can loại nhỏ
Giẻ lau cotton trắng loại nhỏ (15x20)cm
Giẻ lau cotton trắng loại nhỏ (15x20)cm
Giẻ lau cotton trắng loại to (20x30)cm
Giẻ lau cotton trắng loại to (20x30)cm
Giẻ lau khăn mặt bông (15 x 20)cm
Giẻ lau khăn mặt bông (15 x 20)cm